Ano Ang OpenVPN At Bakit Ito Magandang Gamitin?

Ang OpenVPN ay isang VPN application na gumagamit ng mas malakas at mas matibay na connection kaysa sa ibang Virtual Private Network applications. Para sa iba pang katanungan tungkol sa Virtual Private Network , maaari kang magpunta sa pahina na ito Virtual Private Network (VPN) Ang OpenVPN application ay gumagamit ng tinatawag na SSL/TLS protocol … Read more

Ano ang HTTP Injector at Saan Ito Ginagamit?

Ano ang HTTP Injector? Ang HTTP Injector ay isang VPN Application (Virtual Private Network) na ginagamit para makapag-browse nang pribado sa internet. Tumutulong ito para itago ang iyong impormasyon sa mga websites na iyong papasukan at mga applications na iyong gagamitin. Ang VPN Application na ito ay gumagamit ng iba’t ibang method para maka-connect (SSH/Proxy/SSL … Read more

Ano Ang VPN (Virtual Private Network)?

Ano nga ba ang gamit ng VPN ( Virtual Private Network ) at ano ang halaga nito? Ang Virtual Private Network (VPN) ay may kakayahang magtatag ng isang protektadong koneksyon. Kaya nitong itago ang iyong orihinal na IP address. Kaya rin nitong baguhin ang iyong lokasyon sa pag-access sa mga websites at applications. Ine-encrypt nito … Read more