Ano Ang OpenVPN At Bakit Ito Magandang Gamitin?

Ang OpenVPN ay isang VPN application na gumagamit ng mas malakas at mas matibay na connection kaysa sa ibang Virtual Private Network applications. Para sa iba pang katanungan tungkol sa Virtual Private Network , maaari kang magpunta sa pahina na ito Virtual Private Network (VPN) Ang OpenVPN application ay gumagamit ng tinatawag na SSL/TLS protocol … Read more