Ano ang HTTP Injector at Saan Ito Ginagamit?

Ano ang HTTP Injector? Ang HTTP Injector ay isang VPN Application (Virtual Private Network) na ginagamit para makapag-browse nang pribado sa internet. Tumutulong ito para itago ang iyong impormasyon sa mga websites na iyong papasukan at mga applications na iyong gagamitin. Ang VPN Application na ito ay gumagamit ng iba’t ibang method para maka-connect (SSH/Proxy/SSL … Read more